PROBĚHLO SETKÁNÍ VEŘEJNOSTI A SOUTĚŽÍCÍCH ARCHITEKTŮ

Setkání veřejnosti se soutěžícími architekty proběhlo ve čtvrtek 27. 1. 2022 v 18:00-20:00h online přes Google Meet. Zde si můžete prohlédnout shrnutí.

ZOBRAZIT SHRNUTÍ KULATÝCH STOLŮ

Obsah

Aktuální seznam připravovaných akcí. Přesná data budeme průběžně doplňovat. Sledujte prosím také facebook městské části.

Vycházka kolem Uhříněveského nádraží

Tomáš Bezouška

V letošním roce si připomínáme 150 let od průjezdu prvního vlaku po benešovské trati. Zveme vás na vycházku, během které se zaměříme na historii trati a Uhříněveského nádraží. Vycházka začne na Husově náměstí, u kaple. Připomeneme si zdejší památky a zároveň si osvětlíme historii důležité silniční komunikace, spojující Prahu s Kutnou Horou. Další zastávka bude u některých honosných vil, které byly postaveny u nádraží na přelomu 19. a 20. století. Ukážeme si i místo, kde stávalo původní nádraží, a zmapujeme všechny vlečky, které ze stanice vedly. Uhříněves byla mezi Prahou a Benešovem důležitým centrem průmyslu a obchodu. Na závěr si přiblížíme, jak funguje současné zabezpečovací zařízení, a jaké plány v zabezpečení trati se chystají do budoucna.

Sobota 12. červen, 14h, sraz Husovo náměstí – u kaple

Setkání v lokalitě – s organizátory soutěže a zástupci městské části

„Přijďte se dozvědět víc o připravované architektonické soutěži a zapojte se do plánování!“

Čtvrtek 10. 6. v 15-19h  před nádražím
Úterý 15.  6. v 15-19h  za podchodem z nádraží

Vycházka nejen s železniční tematikou

Tomáš Bezouška

Vlakem do Senohrab a pak pěší výlet přes Hrušov ke Zlenickému hradu, dále podél Sázavy do Čtyřkol a vlakem zpět – cestou povídání
nejen o historii železnice.
Procházkou dlouhou cca 7 km vás provede Tomáš Bezouška, systémový specialista ČD a železniční historik.

Sobota 28. srpna, 9:15, sraz na nádraží v Uhříněvsi

 


 

Vycházka s architekty kolem nádraží

S městským architektem a City Upgrade architekti

Úterý 7. září, 17:00, sraz u nádraží v Uhříněvsi

 

 


Příroda a brownfieldy – vycházka

Jan Albert Šturma – geobotanik

kdy: sobota 20. listopadu, 14:00, sraz u nádraží v Uhříněvsi

 


Kulaté stoly se soutěžícími architekty

Setkání obyvatel a vybraných architektonických ateliérů

Urbanisticko-architektonická soutěž na řešení okolí vlakového nádraží v Praze-Uhříněvsi je v plném proudu. Víc hlav, víc ví. Pořádáme proto setkání veřejnosti se soutěžícími architekty. Cílem setkání bude zhodnotit současný stav území z pohledu místních – zmapovat jeho hodnoty, problémy a budoucí žádoucí i nežádoucí aktivity v území. Navíc vzájemné propojení veřejnosti s architekty je důležité pro správné nahlížení architektů na dané území. Je to možnost, jak sdílet svůj názor a zkušenosti a ovlivnit tak výsledný návrh. Součástí setkání bude také prezentace dosavadního průběhu soutěže a dosavadních zjištění. Připojte se, těšíme se na vás!

kdy: ve čtvrtek 27. 1. 2022 v 18:00
kde: změna – online formou

 

Vycházky a aktivity

On-line verze:

https://nadraziuhrineves.cityupgrade.cz

City Upgrade