SOUTĚŽ JE VYHLÁŠENA

Dne 25. 11. 2021 byla oficiálně soutěž vyhlášena. Soutěžící mohou podávat žádost o účast do 30. 12. 2021. Jste architekti, krajináři, dopravní inženýři? Neváhejte se přihlásit!

PROHLÉDNĚTE SI SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ A PODMÍNKY

Obsah

Aktuální seznam připravovaných akcí. Přesná data budeme průběžně doplňovat. Sledujte prosím také facebook městské části.

Vycházka kolem Uhříněveského nádraží

Tomáš Bezouška

V letošním roce si připomínáme 150 let od průjezdu prvního vlaku po benešovské trati. Zveme vás na vycházku, během které se zaměříme na historii trati a Uhříněveského nádraží. Vycházka začne na Husově náměstí, u kaple. Připomeneme si zdejší památky a zároveň si osvětlíme historii důležité silniční komunikace, spojující Prahu s Kutnou Horou. Další zastávka bude u některých honosných vil, které byly postaveny u nádraží na přelomu 19. a 20. století. Ukážeme si i místo, kde stávalo původní nádraží, a zmapujeme všechny vlečky, které ze stanice vedly. Uhříněves byla mezi Prahou a Benešovem důležitým centrem průmyslu a obchodu. Na závěr si přiblížíme, jak funguje současné zabezpečovací zařízení, a jaké plány v zabezpečení trati se chystají do budoucna.

Sobota 12. červen, 14h, sraz Husovo náměstí – u kaple

Setkání v lokalitě – s organizátory soutěže a zástupci městské části

„Přijďte se dozvědět víc o připravované architektonické soutěži a zapojte se do plánování!“

Čtvrtek 10. 6. v 15-19h  před nádražím
Úterý 15.  6. v 15-19h  za podchodem z nádraží

Vycházka nejen s železniční tematikou

Tomáš Bezouška

Vlakem do Senohrab a pak pěší výlet přes Hrušov ke Zlenickému hradu, dále podél Sázavy do Čtyřkol a vlakem zpět – cestou povídání
nejen o historii železnice.
Procházkou dlouhou cca 7 km vás provede Tomáš Bezouška, systémový specialista ČD a železniční historik.

Sobota 28. srpna, 9:15, sraz na nádraží v Uhříněvsi

 


 

Vycházka s architekty kolem nádraží

S městským architektem a City Upgrade architekti

Úterý 7. září, 17:00, sraz u nádraží v Uhříněvsi

 

 


Příroda a brownfieldy – vycházka

Jan Albert Šturma – geobotanik

kdy: sobota 20. listopadu, 14:00, sraz u nádraží v Uhříněvsi

 


Kulaté stoly se soutěžícími architekty

Setkání obyvatel a vybraných architektonických ateliérů

Tématem bude diskuze nad řešeným územím a jeho okolím. Své názory můžete říct přímo soutěžícím architektům.

kdy: ve čtvrtek 27. 1. 2022 v 18:00
kde: velký sál Divadla U22, ulice K Sokolovně 201/8

 

Zdroje obrázků:

Vycházky a aktivity

On-line verze:

https://nadraziuhrineves.cityupgrade.cz

City Upgrade