PROBĚHLO SETKÁNÍ VEŘEJNOSTI A SOUTĚŽÍCÍCH ARCHITEKTŮ

Setkání veřejnosti se soutěžícími architekty proběhlo ve čtvrtek 27. 1. 2022 v 18:00-20:00h online přes Google Meet. Zde si můžete prohlédnout shrnutí.

ZOBRAZIT SHRNUTÍ KULATÝCH STOLŮ

Obsah

O co jde v soutěži? 1
Zapojte se do navrhování 2
O jakou lokalitu se jedná? 3
Současnost 4
Inspirace 5
Odkazy 7

Co od soutěže očekáváme

Rádi bychom společně s vámi upravili veřejný prostor kolem nádraží, aby sloužil lidem, kteří tu bydlí, každý den zde procházejí cestou do práce, nebo přijíždějí jen na skok.

Představou je vybudování terminálu a řešení předprostoru nádraží z obou stran kolejí, jako zajímavého vstupního bodu města, jako lokálního centra, které Vám bude příjemné a kde budete rádi pobývat. Zajímá nás rovněž cesta, kterou do tohoto bodu přicházíte, jestli je možné vaši každodenní cestu na vlak udělat harmoničtější, klidnější či veselejší. 

Chceme, aby tu do sebe nenarážely autobusy s nákladními auty, aby pěší nemuseli cestou z vlaku přelézat ploty a koleje, aby cestující snadno a rychle přestoupili z jednoho dopravního prostředku do druhého. Přejeme si, aby výsledný “kompromis” byl přijatelný pro obyvatele, cestující, řidiče, zkrátka všechny, kterých se to týká.

Proto jsme jako formu urbanisticko-architektonické soutěže zvolili užší dvoufázovou soutěž, která umožní zpětnou vazbu pro soutěžící od poroty a přizvaných odborníků již v průběhu navrhování. V počáteční fázi bude uspořádáno setkání s diskuzí mezi soutěžícími architekty a obyvateli.

Na zadání architektonické soutěže se můžete podílet i vy. Co nás zajímá?

 • hledáme společně podobu „dopravního terminálu“ v obydlené lokalitě
 • hledáme ideální řešení celého území, důležitá je prostupnost a scelení území
 • chceme skloubit požadavky dopravců, cestujících a lidí, kteří se na nádraží dostávají každý den pěšky, autem, nebo na kole
 • vybíráme architekty, se kterými se dobře spolupracuje 
 • snažíme se zapojit veřejnosti do procesu navrhování a propojit je s architekty 
 • zapojujeme investory a majitele pozemků, abychom vytvořili sdílenou vizi rozvoje nádraží a jeho okolí

 

Jak se můžete zapojit

1.

Poznávání místních

Nejdřív potřebujeme vědět o lidech, kteří jsou s místem spjatí a seznámit se s jejich potřebami, plány a představami. A to jak s těmi místními, kteří zde bydlí nebo pracují, tam s těmi, kteří zastupují úřady (jako například ČD, SŽ, ROPID). Budeme tedy rádi za Vaši ochotu ke společným rozhovorům. (březen - červenec)

5.

Setkání veřejnosti s vítězem

V létě roku 2022 Vám představíme vítěze soutěže a jeho urbanisticko-architektonickou studii, kterého vybere porota složená ze zástupců města a z odborníků. Následně bude uspořádáno setkání veřejnosti s vítězem soutěže nad jeho návrhem. Cílem bude jednak Vás podrobněji a osobní cestou seznámit s tímto návrhem, a hlavně při společné diskuzi zachytit jeho případné nedostatky a vyspecifikovat jeho případné dopracování. (červenec-srpen 2022)

Pravidla pro zapojení veřejnosti

Při revitalizaci veřejného prostoru hledáme rovnováhu mezi zájmy různých skupin - jiné potřeby mají rezidenti, jiné cestující, nebo řidiči. Aby výsledek odpovídal potřebám všech, je nutné všechny zájmy popsat a nevynechat nikoho, kdo má co říct. Pravidla slouží k tomu, aby byl proces zjišťování informací spravedlivý a přehledný.

Otevřít dokument

Řešená lokalita

Co se bude řešit? Co bude tématem soutěžního návrhu? Co se může změnit?
 • nádraží a jeho blízké i širší okolí
 • volná prostranství kolem kolejí
 • návaznosti  na okolí
 • pěší cesty, cyklostezky
 • cesta od domu k vlaku
 • nádraží jako lokální centrum oblasti
 • cesta od vlaku do centra Uhříněvsi
 • propojení lokalit na opačných stranách kolejí
 • návaznosti na krajinu jižně i severně
 • úprava okolí bytových domů
 • úprava prostorů skladů a firem
 • budoucí rozvoj okolních ploch

Toto jsou témata, která jsou součástí zadání urbanistické soutěže. Některá témata budou řešena formou vize, jiná budou zpracována podrobněji s možností blízké realizace. Na základě projednání s dotčenými aktéry v území se může zadání upřesnit i v průběhu soutěže.

hranice řešeného území

návaznosti na řešené území

majetková mapa

Současná podoba místa

Inspirace odjinud

Nejen samotná budova nádraží, ale i veřejná prostranství kolem nádraží by měla být kvalitní, udržovaná a přívětivá. Měla by být nejen příjemným místem pro čekání na vlak, ale zároveň pobytovým místem pro místní. I cesta na vlak je podstatnou složkou prostoru města a kvality života v něm. Cesta by měla být pohodlná a bezpečná jak pro pěší, tak cyklisty.
Inspirace jsou pouze ilustrační, slouží pro navození atmosféry a pro představu, jak je s prostorem možné pracovat. Konkrétní a jedinečný návrh však vytvoří soutěžící architekti.

rekonstrukce prostranství před nádražím v Pardubicích, ČR, autor návrhu: ateliér Med Pavlík architekti

rekonstrukce nádraží Strakonice, ČR, autor návrhu: Fact s.r.o.

rekonstrukce nádraží Beroun, ČR, autor návrhu: BAK stavební společnost

studie prostoru kolem nádraží, Hostivice, ČR, autor návrhu: Projektil architekti

cyklostezka podél železnice

veřejné prostranství před nádražím, León, Španělsko

parkování na kola, Helsingborg, Švédsko

vlaková zastávka, Koria, Finsko

vlaková stanice, Jiaxing, Čína

vlaková stanice, Barneveld Noord, Nizozemí

dřevěné pobytové prvky ve veřejném prostoru

rekonstrukce starých budov, Barcelona, Španělsko

nádraží v České Lípě, návaznost na park, autor SUDOP PRAHA a.s.

nádraží v Ostravě-Svinově, moderní přístavba k historické budově, autor Ateliér Filandr

rekonstrukce nádraží v Čelákovicích, autor Studio 519

kavárna v bývalém železničním vagónu

muzeum železnice na nádraží

knihovna na vlakové zastávce

veřejná knihobudka

stromy s dostatkem prostoru pro kořeny a parkovací stání v ulici

zelená stěna - popínavky na oplocení nebo fasádě

vnitroblok mezi bytovými domy

komunitní zahrada mezi bytovými domy

udržované předzahrádky a hospodaření s dešťovou vodou

Vstupní brána Uhříněvsi

On-line verze:

https://nadraziuhrineves.cityupgrade.cz

City Upgrade