PROBĚHLO SETKÁNÍ VEŘEJNOSTI A SOUTĚŽÍCÍCH ARCHITEKTŮ

Setkání veřejnosti se soutěžícími architekty proběhlo ve čtvrtek 27. 1. 2022 v 18:00-20:00h online přes Google Meet. Zde si můžete prohlédnout shrnutí.

ZOBRAZIT SHRNUTÍ KULATÝCH STOLŮ

Obsah

Řešitelé procesu

Anita Prokešová

koordinátorka za zpracovatele a řešitel architektonické soutěže

Pavel Kappel

hlavní koordinátor městské části

Linda Kovářová

řešitelka pro zapojování veřejnosti

Lucie Kadrmanová Chytilová

hlavní řešitelka architektonické soutěže

Ivo Pavlík

řešitel kreativního prolínání

Na přípravě koncepčního urbanisticky-dopravního řešení přednádražního prostoru u železniční stanice Praha – Uhříněves a jeho realizaci se podílí několik partnerů.

Hlavní město Praha

Přípravu zadání soutěže a její financování má na starosti Městská část Praha 22. Samotnou realizaci financuje prostřednictvím dotace MHMP a realizaci provádí Technická správa komunikací. Projekt vzniká v těsné spolupráci s Regionálním organizátorem pražské integrované dopravy (ROPID) a na kvalitu projektu dohlíží od počátku Institut plánování a rozvoje, příspěvková organizace hl. m. Prahy. Projekt byl zařazen do pilotního programu koordninátorů participativního plánování a na zapojení veřejnosti do přípravy soutěže je kladen zásadní důraz.

Na různých úrovních je projekt koordinován s dalšími institucionálními aktéry, zejm. Českými drahami a Správou železnic.

 

 

City Upgrade – organizátor soutěže

Jsme architekti, sociální antropologové a především lidé, kteří Vám pomohou v promítnutí vašich nápadů, myšlenek, vizí a přání do zadání architektonické soutěže. 

Naším dalším úkolem je propojení vašich nápadů s nápady architektonických týmů, kteří se přihlásí do architektonické soutěže. Spojujeme a moderujeme. Díky naší zkušenosti jako pořadatelů architektonických soutěží, účastníků architektonických soutěží a také naše zkušenosti se zapojováním komunit věříme, že se nám to společně s vámi podaří. 

Jsme Anita Prokešová, Linda Kovářová, Lucie Kadrmanová a Ivo Pavlík. 

 

 

Tým

On-line verze:

https://nadraziuhrineves.cityupgrade.cz

City Upgrade