BLÍŽÍ SE SETKÁNÍ VEŘEJNOSTI SE SOUTĚŽÍCÍMI ARCHITEKTY

Urbanisticko-architektonická soutěž na řešení okolí vlakového nádraží v Praze-Uhříněvsi je v plném proudu. Víc hlav, víc ví. Pořádáme proto setkání veřejnosti se soutěžícími architekty, které se bude konat ve čtvrtek 27. 1. 2022 v Muzeu v Uhříněvsi. Cílem setkání bude zhodnotit současný stav území z pohledu místních - zmapovat jeho hodnoty, problémy a budoucí žádoucí i nežádoucí aktivity v území. Navíc vzájemné propojení veřejnosti s architekty je důležité pro správní nahlížení architektů na dané území. Je to možnost, jak sdílet svůj názor a zkušenosti a ovlivnit tak výsledný návrh. Součástí setkání bude také prezentace dosavadního průběhu soutěže a dosavadních zjištění. Přijďte, těšíme se na vás!

INFORMACE O DALŠÍCH AKTIVITÁCH ZDE

Obsah

Řešitelé procesu

Anita Prokešová

koordinátorka za zpracovatele a řešitel architektonické soutěže

Pavel Kappel

hlavní koordinátor městské části

Linda Kovářová

řešitelka pro zapojování veřejnosti

Lucie Kadrmanová Chytilová

hlavní řešitelka architektonické soutěže

Ivo Pavlík

řešitel kreativního prolínání

Na přípravě koncepčního urbanisticky-dopravního řešení přednádražního prostoru u železniční stanice Praha – Uhříněves a jeho realizaci se podílí několik partnerů.

Hlavní město Praha

Přípravu zadání soutěže a její financování má na starosti Městská část Praha 22. Samotnou realizaci financuje prostřednictvím dotace MHMP a realizaci provádí Technická správa komunikací. Projekt vzniká v těsné spolupráci s Regionálním organizátorem pražské integrované dopravy (ROPID) a na kvalitu projektu dohlíží od počátku Institut plánování a rozvoje, příspěvková organizace hl. m. Prahy. Projekt byl zařazen do pilotního programu koordninátorů participativního plánování a na zapojení veřejnosti do přípravy soutěže je kladen zásadní důraz.

Na různých úrovních je projekt koordinován s dalšími institucionálními aktéry, zejm. Českými drahami a Správou železnic.

 

 

City Upgrade – organizátor soutěže

Jsme architekti, sociální antropologové a především lidé, kteří Vám pomohou v promítnutí vašich nápadů, myšlenek, vizí a přání do zadání architektonické soutěže. 

Naším dalším úkolem je propojení vašich nápadů s nápady architektonických týmů, kteří se přihlásí do architektonické soutěže. Spojujeme a moderujeme. Díky naší zkušenosti jako pořadatelů architektonických soutěží, účastníků architektonických soutěží a také naše zkušenosti se zapojováním komunit věříme, že se nám to společně s vámi podaří. 

Jsme Anita Prokešová, Linda Kovářová, Lucie Kadrmanová a Ivo Pavlík. 

 

 

Zdroje obrázků:

Tým

On-line verze:

https://nadraziuhrineves.cityupgrade.cz

City Upgrade