VYCHÁZKA S GEOBOTANIKEM

Zveme Vás na vycházku na téma PŘÍRODA A BROWNFIELDY, kterou Vás provede geobotanik Jan Albert Šturma. Kdy: sobota 20. listopadu, 14:00, sraz u nádraží v Uhříněvsi

PROHLÉDNĚTE SI FOTOGRAFIE Z PŘEDCHOZÍCH VYCHÁZEK

Obsah

Řešitelé procesu

Anita Prokešová

koordinátorka za zpracovatele a řešitel architektonické soutěže

Pavel Kappel

hlavní koordinátor městské části

Linda Kovářová

řešitelka pro zapojování veřejnosti

Lucie Kadrmanová

hlavní řešitelka architektonické soutěže

Ivo Pavlík

řešitel kreativního prolínání

Na přípravě koncepčního urbanisticky-dopravního řešení přednádražního prostoru u železniční stanice Praha – Uhříněves a jeho realizaci se podílí několik partnerů.

Hlavní město Praha

Přípravu zadání soutěže a její financování má na starosti Městská část Praha 22. Samotnou realizaci financuje prostřednictvím dotace MHMP a realizaci provádí Technická správa komunikací. Projekt vzniká v těsné spolupráci s Regionálním organizátorem pražské integrované dopravy (ROPID) a na kvalitu projektu dohlíží od počátku Institut plánování a rozvoje, příspěvková organizace hl. m. Prahy. Projekt byl zařazen do pilotního programu koordninátorů participativního plánování a na zapojení veřejnosti do přípravy soutěže je kladen zásadní důraz.

Na různých úrovních je projekt koordinován s dalšími institucionálními aktéry, zejm. Českými drahami a Správou železnic.

 

 

City Upgrade – organizátor soutěže

Jsme architekti, sociální antropologové a především lidé, kteří Vám pomohou v promítnutí vašich nápadů, myšlenek, vizí a přání do zadání architektonické soutěže. 

Naším dalším úkolem je propojení vašich nápadů s nápady architektonických týmů, kteří se přihlásí do architektonické soutěže. Spojujeme a moderujeme. Díky naší zkušenosti jako pořadatelů architektonických soutěží, účastníků architektonických soutěží a také naše zkušenosti se zapojováním komunit věříme, že se nám to společně s vámi podaří. 

Jsme Anita Prokešová, Linda Kovářová, Lucie Kadrmanová a Ivo Pavlík. 

 

 

Tým

On-line verze:

https://nadraziuhrineves.cityupgrade.cz

City Upgrade