VYCHÁZKA S GEOBOTANIKEM

Zveme Vás na vycházku na téma PŘÍRODA A BROWNFIELDY, kterou Vás provede geobotanik Jan Albert Šturma. Kdy: sobota 20. listopadu, 14:00, sraz u nádraží v Uhříněvsi

PROHLÉDNĚTE SI FOTOGRAFIE Z PŘEDCHOZÍCH VYCHÁZEK

Obsah

Zapojte se jako obyvatelé i jako architekti

1.

Příprava a mapování

Nejdřív potřebujeme vědět o lidech, kteří jsou s místem spjatí a seznámit se s jejich potřebami, plány a představami. A to jak s těmi místními, kteří zde bydlí nebo pracují, tak s těmi, kteří zastupují úřady a firmy (jako například Dopravní podnik). Rovněž shromáždíme všechny možné podklady. (březen - červen)

3.
Právě probíhá

Ustavení poroty a vyhlášení na České komoře architektů

Vše se musí řešit podle regulí, aby architektonická soutěž byla nezávislá a nalezla co nejkvalitnější architekty, se kterými se bude dobře na dané věci spolupracovat. Porota rovněž vyhodnotí, jestli námi představený postup fází a logiky je správný, případně jej upraví. (květen - září)

4.

Přihlášení architektů do soutěže

Architekti doloží svoji odbornost a jako přihlášku zašlou 3 minutové video z místa se svým vyjádřením se k němu, které bude volně ke shlédnutí. Rovněž přiloží své nápady na 1 list A4 v tištěné podobě. Tato A4 bude k dispozici jen nezávislé porotě, která rozhodne o tom, kdo bude přizván do soutěže. (září - říjen)

5.

Kulaté stoly veřejnosti s architekty

Vzájemné propojení veřejnosti s architekty je velmi důležité pro nahlížení architektů na řešené území. Je to možnost, jak sdílet svůj názor a zkušenosti s daným územím a ovlivnit tak výsledný návrh. Chceme, aby Vaše nápady architekti poznali a abyste po realizaci v místě byli spokojeni. Klikněte pro detailní harmonogram zapojení se. (říjen - listopad)

6.

Workshop architektů, poroty a odborníků

Proběhne workshop s jednotlivými účastníky. Workshop je anonymní, bude složen z poroty, zástupců města a odborníků. (prosinec 2021 - leden 2022)

7.

Finální odevzdání soutěžních návrhů architektů

Architekti odevzdají do soutěže architektonickou studii - návrh pro řešení nádraží a jeho okolí. (březen 2022)

8.

Vyhlášení vítězů

Porota složená z poloviny ze zástupců města a z poloviny z odborníků vybere a vítěze soutěže. Dojde k vyhlášení výsledků soutěže. (duben 2022)

9.

Setkání obyvatel a vedení města s vítězi

Proběhne JŘBU (Jednací řízení bez uveřejnění), čímž se oficiálně vybere vítězný architektonický tým, který bude projektovat svůj návrh na úpravu nádraží a jeho okolí. Potom se veřejnost, zástupci města a vítězný architektonický tým sejdou a vyspecifikují si případné dopracování studie. (květen 2022)

10.

Projektování architektů

Vítěz pracuje na dopracování studie a projektové dokumentace. Vše se úspěšně odevzdá a schválí v rámci stavebního zákona.

11.

Realizace

Vybere se stavební firma a bude zahájena rekonstrukce lokality.

12.

Užívání prostoru

Přejeme si spokojenost na všech stranách! PROTO SE POJĎTE OD SAMÉHO POČÁTKU ZAPOJIT!

Harmonogram

On-line verze:

https://nadraziuhrineves.cityupgrade.cz

City Upgrade