SOUTĚŽ JE VYHLÁŠENA

Dne 25. 11. 2021 byla oficiálně soutěž vyhlášena. Soutěžící mohou podávat žádost o účast do 30. 12. 2021. Jste architekti, krajináři, dopravní inženýři? Neváhejte se přihlásit!

PROHLÉDNĚTE SI SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ A PODMÍNKY

Obsah

Zapojte se jako obyvatelé i jako architekti

1.

Příprava a mapování

Nejdřív potřebujeme vědět o lidech, kteří jsou s místem spjatí a seznámit se s jejich potřebami, plány a představami. A to jak s těmi místními, kteří zde bydlí nebo pracují, tak s těmi, kteří zastupují úřady a firmy (jako například Dopravní podnik). Rovněž shromáždíme všechny možné podklady. (březen - červen 2021)

3.

Ustavení poroty a vyhlášení soutěže na České komoře architektů

Vše se musí řešit podle regulí, aby architektonická soutěž byla nezávislá a nalezla co nejkvalitnější architekty, se kterými se bude dobře na dané věci spolupracovat. Porota rovněž vyhodnotí, jestli námi představený postup fází a logiky je správný, případně jej upraví. (květen - listopad 2021)

4.
Právě probíhá

Přihlášení architektů do soutěže

Architekti doloží svoji odbornost a jako přihlášku zašlou portfolio referenčních prací. Rovněž přiloží svůj popis vnímání řešeného území. Portfolia a popis budou k dispozici jen nezávislé porotě, která rozhodne o tom, kdo bude přizván do soutěže. (listopad 2021 - leden 2022)

6.

Dvoufázová soutěž architektů o návrh

Proběhne soutěž s vybranými účastníky. Soutěž je anonymní. Účastníci v první fázi odevzdají koncept návrhu, ke kterému se na hodnotícím zasedání vyjádří porota a přizvaní odborníci. Na základě zpětné vazby od poroty dopracují účastníci návrh do finální podoby. (leden 2022 - červen 2022)

7.

Finální odevzdání soutěžních návrhů architektů

Architekti odevzdají do soutěže urbanisticko-architektonickou studii - návrh pro řešení nádraží a jeho okolí. (červen 2022)

8.

Vyhlášení vítězů

Porota složená z poloviny ze zástupců města a z poloviny z odborníků vybere vítěze soutěže. Porotě budou k dispozici také přizvaní odborníci, kteří zhodnotí návrh z hlediska své odbornosti (odborník na modrozelenou infrastrukturu, zástupci ČD, SŽ, ROPIDu, TSK,...). Dojde k vyhlášení výsledků soutěže. (červen 2022)

9.

Setkání obyvatel a vedení města s vítězi

Proběhne JŘBU (Jednací řízení bez uveřejnění), čímž se oficiálně vybere vítězný architektonický tým, který bude projektovat svůj návrh na úpravu nádraží a jeho okolí. Potom se veřejnost, zástupci města a vítězný architektonický tým sejdou a vyspecifikují si případné dopracování studie. (červenec - září 2022)

10.

Projektování architektů

Vítěz pracuje na dopracování studie a projektové dokumentace. Vše se úspěšně odevzdá a schválí v rámci stavebního zákona.

11.

Realizace

Vybere se stavební firma a bude zahájena rekonstrukce lokality.

12.

Užívání prostoru

Přejeme si spokojenost na všech stranách! PROTO SE POJĎTE OD SAMÉHO POČÁTKU ZAPOJIT!

Zdroje obrázků:

Harmonogram

On-line verze:

https://nadraziuhrineves.cityupgrade.cz

City Upgrade