PROBĚHLO SETKÁNÍ VEŘEJNOSTI A SOUTĚŽÍCÍCH ARCHITEKTŮ

Setkání veřejnosti se soutěžícími architekty proběhlo ve čtvrtek 27. 1. 2022 v 18:00-20:00h online přes Google Meet. Zde si můžete prohlédnout shrnutí.

ZOBRAZIT SHRNUTÍ KULATÝCH STOLŮ

Obsah

Proběhlo setkání u kulatých stolů se soutěžícími architekty

Téma a cíl

Tématem setkání bylo řešení vlakového nádraží v Praze-Uhříněvsi a jeho okolí. Cílem setkání bylo: (1) seznámit veřejnost s dosavadním průběhem urbanisticko-architektonické soutěže na řešení okolí vlakového nádraží v Praze-Uhříněvsi a dosavadními zjištěními; (2) zjistit vize pro daný prostor z pohledu místních; a (3) vzájemně propojit veřejnost se soutěžícími architekty pro jejich přesnější nahlížení na dané území. 

Forma a průběh

Setkání veřejnosti se soutěžícími architekty proběhlo ve čtvrtek 27. 1. 2022 v 18:00-20:00h online přes Google Meet. Online režim setkání byl zvolen kvůli stávající epidemiologické situaci na přání vedení města.

Úvodní část setkání se věnovala prezentaci dosavadního průběhu urbanisticko-architektonické soutěže na řešení okolí vlakového nádraží v Praze-Uhříněvsi, představení  zjištění z proběhlé participace a zapojení klíčových aktérů. 

Poté byli účastníci rozděleni do 3 oddělených online místností ve složení: 1 facilitátor z řad organizátorů soutěže (City Upgrade), zástupci 2 soutěžících architektonických studií a veřejnost (zhruba 10 osob). Polovina času (20-30 min) byla po úvodním vzájemném představení účastníků věnována sběru vizí pro řešené území. Další část byla v režii soutěžících architektů – každé studio mělo 15 minut na práci s veřejností dle svého uvážení ke sběru dat a zpětné vazby.

Účastníci

Celkem bylo evidováno 54 připojení. Celkový počet účastníků z řad veřejnosti bylo zhruba 30-40 osob. Mezi zúčastněnými byly jak ženy, tak muži (převažovali), ve věkovém rozmezí 20-75 let (odhadem většina ve středním věku 35-55 let). Téměř všichni účastníci z řad veřejnosti byli obyvatelé městské části Praha-Uhříněves.


Známe jména soutěžích týmů

Zasedání poroty nad hodnocením žádostí o účast se konalo 7. 1. 2022.  Žádost o účast podalo celkem 11 týmů. Porota na základě předložených portfolií referenčních prací a vyjádřeních o řešeném území vybrala 6 účastníků k postupu do dalšího kola soutěže. Rozhodnutí o výběru účastníků schválila Rada MČ Prahy 22 dne 19. 1. 2022.

 

Účastníci, kteří postupují:
  • Studio acht, spol. s r.o.
  • MS plan s.r.o.
  • Pavel Hnilička Architects + Planners, s. r. o.
  • MOBA STUDIO + TAKTIKY (Eliška Málková)
  • gogolák + grasse s.r.o.
  • Apropos Architects s.r.o.

 

Gratulujeme a těšíme se na návrhy!

 


Kulaté stoly se soutěžícími architekty budou online formou

Setkání obyvatel a vybraných architektonických ateliérů

Urbanisticko-architektonická soutěž na řešení okolí vlakového nádraží v Praze-Uhříněvsi je v plném proudu. Víc hlav, víc ví. Pořádáme proto setkání veřejnosti se soutěžícími architekty. Cílem setkání bude zhodnotit současný stav území z pohledu místních – zmapovat jeho hodnoty, problémy a budoucí žádoucí i nežádoucí aktivity v území. Navíc vzájemné propojení veřejnosti s architekty je důležité pro správné nahlížení architektů na dané území. Je to možnost, jak sdílet svůj názor a zkušenosti a ovlivnit tak výsledný návrh. Součástí setkání bude také prezentace dosavadního průběhu soutěže a dosavadních zjištění. Připojte se, těšíme se na vás!

kdy: ve čtvrtek 27. 1. 2022 v 18:00
kde: změna – online formou

 

Zdroje obrázků:

Aktuality

On-line verze:

https://nadraziuhrineves.cityupgrade.cz

City Upgrade